"extra" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

extrazvláštní

Beispieltexte mit "extra"

Natives Olivenöl extraExtra panenský olivový olej
extra oder extra frischextra nebo extra čerstvá
Extra frühe Satsumas (Ernte zwischen September und November)Zvláště rané satsumy (sklizeň od září do listopadu)
Natives Olivenöl und Natives Olivenöl extraExtra panenské a panenské olivové oleje
Konfitüre extra und Gelee extra gemäß der Richtlinie 2001/113/EGVýběrový džem (Extra) a výběrový rosol (Extra) ve smyslu směrnice 2001/113/ES
Da laufend Hintergrundprogramme auf die Daten zugreifen, werden diese geänderten, neu angelegten oder gelöschten Telegramme sofort verarbeitet, ohne dass sie extra verbucht und abgeschickt werden müssten.Protože s daty neustále pracují programy na pozadí, jsou tyto změněné, nově založené nebo vymazané telegramy ihned dále zpracovávány, aniž by se musely zvlášť zaúčtovávat a odesílat.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Extranetextranet
Extraktionextrakce
extravagantextravagantní
Extra-EU-Handelobchod se státy mimo EU
extraterritoriale Gerichtsbarkeitextrateritoriální pravomoc soudu
Extraktöle (Kohle), TeerbaseExtrakční oleje (černouhelné), dehtové báze;
Extraktöle (Kohle), LeichtölExtrakční oleje (černouhelné), lehký olej;
Extrakte, Kohlenteeröl alkalischExtrakty, dehtový olej alkalický;
Extraktöle (Kohle), NaphthalinöleExtrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje;
Extraktrückstände (Kohle), KreosotölsäureExtrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje;
Akazie, Extrakt/Akazie, Tinkturakácie arabská, výtažek/akácie arabská, tinktura
Coleus, Extrakt/Coleus, Tinkturkopřivěnka, výtažek/kopřivěnka, tinktura
Buchweizen, Extrakt/Buchweizen, Tinkturpohanka obecná, výtažek/pohanka obecná, tinktura
eine positive DNA-Extraktionskontrolle.jedna extrakční kontrola pozitivní DNA.
Bärentraube, Extrakt/Bärentraube, Tinkturmedvědice lékařská, výtažek/Bearberry, tinktura
Extrakt aus polaren Weizenlipidenextrakt polárních lipidů z pšenice
Extraktöle (Kohle), sauer, teerbasenfreiExtrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází;
Extraktöle (Kohle), Teerbase, KollidinfraktionExtrakční oleje (černouhelné), dehtové báze, kollidinová frakce;
Extraktrückstände (Kohle), Teeröl, alkalischExtrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej;
Extraktrückstände (Kohle), Benzolfraktion sauerExtrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce po extrakci kyselinou;
Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl, alkalisch;Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci;
Extraktrückstände (Kohle), Niedertemperaturkohlenteer alkalischExtrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;
Cuminum cyminum, Öl und ExtraktOlej a výtažek z Cuminum cyminum
Cedrus atlantica, Öl und ExtraktOlej a výtažek z Cedrus atlantica
Cupressus sempervirens, Öl und ExtraktOlej a výtažek z Cupressus sempervirens
Kakao-Extraktionsschrot aus teilgeschälter Saatkakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)
Destillate (Kohlenteer), Leichtöle, saure Extrakte;Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty;
Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDestiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované;
Destillate (Kohle), flüssige Lösungsmittelextraktion, primärDestiláty (černouhelné), z extraktu kapalnými rozpouštědly, primární;