"erregen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

erregenzjitřit

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

krankheitserregendchoroboplodný
Die LaserAbbrenndämpfe können giftige und krebserregende Rauche oder Teilchen enthalten.Páry uvolňující se při opalování laserem mohou obsahovat jedovatý a karcinogenní kouř nebo částice.
Das niedrige Bildungsniveau der Erwerbstätigen und Fehlqualifizierungen sind Besorgnis erregend.důvodem k znepokojení je nízká úroveň vzdělání pracovní síly a nesoulad v oblasti kvalifikací.
Für den Einsatz zum Absaugen von krebserregenden Partikeln kann zusätzlich ein Absolutfilter der Klasse H nachgerüstet werden.Při použití za účelem odsávání karcinogenních částic je zařízení možno dovybavit absolutním filtrem třídy H.
Die gesundheitliche Verfassung der Arbeitnehmer ist Besorgnis erregend, was die geringe Erwerbsbeteiligung zum Teil erklären mag.znepokojení vzbuzuje zdravotní stav pracovníků, což lze částečně vysvětlit nízkou aktivitou.
und/oder [- tierische Nebenprodukte von wirbellosen Wasser- oder Landtieren, ausgenommen für Mensch oder Tier krankheitserregende Arten;]a/nebo [— vedlejší produkty živočišného původu z vodních nebo suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;]
Die EFTA-Überwachungsbehörde stellt allerdings fest, dass der Verschuldungsgrad vieler Eisenbahnunternehmen nach wie vor Besorgnis erregend ist.Kontrolní úřad ESVO však konstatuje, že zadluženost mnohých železničních podniků zůstává i nadále znepokojivá.