"empfänglich" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
empfänglichnáchylný

Beispieltexte mit "empfänglich"

Die japanische Flunder (Paralichthys olivaceus) ist empfänglich für die nicht exotische Fischkrankheit virale hämorrhagische Septikämie.Platýs druhu Paralichthys olivaceus je vnímavý k neexotické nákaze ryb virové hemoragické septikémii.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gilt nur für für VHS und/oder IHN empfängliche Arten.Použitelné pouze pro druhy vnímavé k VHS a/nebo IHN.
Impfung empfänglicher Tiere gegen Infektionskrankheiten und Zoonosen.očkování vnímavých zvířat proti nákazám a zoonózám;
für die einschlägige(n) Krankheit(en) empfängliche Arten nicht gegen die betreffende(n) Krankheit(en) geimpft werden.]druhy vnímavé k dané nákaze (daným nákazám) nejsou proti této nákaze (těmto nákazám) očkovány]
Teiche mit empfänglichen Arten sollten abgedeckt sein oder in sicherer Entfernung zu nicht zugelassenen Betrieben liegen.Rybníky s vnímavými druhy by se měly zakrýt nebo umístit do bezpečné vzdálenosti od neschválených hospodářství.
In den letzten zwölf Monaten waren alle empfänglichen Tiere frei von klinischen oder sonstigen Anzeichen dieser Krankheit;žádná vnímavá zvířata nevykazovala v posledních 12 měsících klinické ani žádné jiné příznaky této nákazy;
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 hinsichtlich der Vorschriften für die Einfuhr für die Blauzungenkrankheit empfänglicher Tierekterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí
Aus den Anträgen geht ebenfalls hervor, dass Legionella-Bakterien tödlich sein können, vor allem für empfängliche Gruppen wie Krankenhauspatienten.Ze žádostí kromě toho vyplývá, že onemocnění způsobené bakteriemi rodu Legionella může mít smrtelné následky, zejména u zranitelných skupin, jako jsou nemocniční pacienti.