"einzig" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

einzigjediný

Beispieltexte mit "einzig"

Einzig diese Sprachfassung(en) ist/sind verbindlich.Tato jazyková verze nebo tyto jazykové verze představují jediné závazné (jediná závazná) znění.
Wie lange ein Verfahren dauert, hängt somit einzig vom Vorgehen in den EFTA-Staaten ab.Rychlost takového postupu je tedy plně v rukou států ESVO.
Jahrhundertelang galt die Behandlung der Haut mit Speck als einzig wirksames Mittel gegen dieses Leiden.Přikládání slaniny na pokožku představovalo po několik století jediný účinný prostředek proti této nemoci.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

einzigartigjedinečný
eine einzigartige Bescheinigungsnummer;jedinečné referenční číslo osvědčení;
Einziger Artikel Ernannt werdenČleny Výboru regionů jsou jmenováni
Einziges Gebiet für VersandzweckeJediné území pro účely tranzitu
Einziges dokument (konsolidierte Fassung)Konsolidovaný jednotný dokument
ein einziges Flugplatzzeugnis oderjediné osvědčení pro letiště nebo
aus einem einzigen Buchstaben besteht;sestává-li z jediného písmene,
Die einzigen zulässigen Ausnahmen sind:Jediné povolené výjimky jsou:
bei Bullen für eine einzige Altersklasse;u býků po dovršení stanoveného věku;
ein einziges Dokument mit folgenden Angaben:jednotný dokument obsahující tyto údaje:
Änderung des Einzigen Dokuments oder der ZusammenfassungZměna jednotného dokumentu nebo přehledu
Miniatur-Profilschienenführung mit einzigartiger KugelumlenkungMiniaturní vedení profilových kolejnic s jedinečným přesměrováním kuliček