"einräumen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
einräumenpřiznat

Beispieltexte mit "einräumen"

einräumen.Členské státy mají možnost upřednostnit spolupráci mezi subjekty zahrnujícími prvovýrobce.
einräumen.Pro účely tohoto odstavce členské státy určí priority, pokud jde o jednotlivé způsoby využití, které jsou zde uvedeny.
einräumen oder ihnen vorschreiben, Varianten vorzulegen.Veřejní zadavatelé mohou uchazečům povolit předložení variant nebo je od nich požadovat.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

einräumen, sind öffentliche Einrichtungen oder von der Regierung betrautBanky poskytující úvěrové linky jsou veřejnoprávní orgány nebo jsou pověřené vládou
einräumen;V této souvislosti mohou členské státy umožnit, aby byla přednost dána MSP, jejichž činnost je spojena s odvětvím zemědělství a lesnictví,