"ehemalig" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ehemaligbývalý

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ehemaliger Kriegsteilnehmerválečný veterán
ehemalige sozialistische Länderbývalé socialistické země
Einschließlich ehemalige Panamakanal-Zonezahrnuje bývalé Panamské průplavové pásmo
Ehemaliger Richter am Stadtgericht Minsk.Bývalý soudce městského soudu v Minsku.
Ehemaliger Sekretär des Sicherheitsrates.Bývalý tajemník bezpečnostní rady.
Ehemalige Richterin am Stadtgericht Minsk.Bývalá soudkyně městského soudu v Minsku.
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien:Bývalá jugoslávská republika Makedonie;
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien [4]Bývalá jugoslávská republika Makedonie [4]
Ehemaliger Hauptstellvertreter des Polizeikommissars.Bývalý vrchní náměstek policejního ředitele.
Ehemaliger Staatsanwalt des Verwaltungsbezirks Brest.Bývalý prokurátor Brestské oblasti.
MEIJ, ehemaliger Richter des Gerichts,H. MEIJ, bývalý soudce Soudu prvního stupně,
Ansprüche der ehemaligen GeneralsekretäreNároky bývalých generálních tajemníků
die ehemalige jugoslawische Republik MazedonienBývalá jugoslávská republika Makedonie
Premierminister und ehemaliger Gesundheitsminister.Předseda vlády a bývalý ministr zdravotnictví.
Geburtsdatum: 12.11.1976, ehemalige Justizministerinnarozena dne 12. listopadu 1976; bývalá ministryně spravedlnosti
Förderung eines Alumni-Netzes ehemaliger Teilnehmer,umožňuje fungování sítě absolventů pro bývalé účastníky odborné přípravy;
Geburtsdatum: 6.1.1953, ehemalige Gesundheitsministerinnarozena dne 6. ledna 1953; bývalá ministryně zdravotnictví