"denn" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

dennneboť

Beispieltexte mit "denn"

Denn erstens entspricht der tatsächliche Kaufpreis der Bewertung des Marktwertes nach dem Verditakst-Bericht.Skutečná prodejní cena je předně v souladu s odhadem tržní ceny uvedeným ve zprávě společnosti Verditakst.
Denn es mussten ständig genügend Kalorien aufgenommen werden können, um der Schwerstarbeit im Marmorbruch gewachsen zu sein.Bylo nezbytné mít v každém okamžiku k dispozici dostatek kalorií, aby bylo možné snášet obtížnost pracovních podmínek v lomech.
Elektrische Isolatoren aus Glas (ohne Isolierteile (es sei denn Isolatoren) für elektrische Maschinen und Geräte)Skleněné elektrické izolátory (kromě izolačních částí a součástí (jiných než izolátorů) pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení)
Die französischen Behörden machten geltend, dass die steuerähnliche Abgabe keine diskriminierenden Elemente enthält, denn von ihr profitierenFrancouzské orgány argumentovaly, že parafiskální poplatek neobsahuje diskriminační prvky, neboť prospívá:
Folglich sollten Beschlüsse zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern veröffentlicht werden, denn sie betreffen die Interessen der Auskunftgeber.Je proto vhodné rozhodnutí o uložení pokut nebo penále zveřejňovat, protože tato rozhodnutí ovlivňují zájmy dotyčných zdrojů.
Betreiber von Kläranlagen stellt das vor große Herausforderungen, da sie nun mehr denn je auf dosiergenaue, effiziente und betriebssichere Pumpen angewiesen sind.Provozovatele čističek to staví před velké výzvy, protože nyní jsou více než kdy dřív odkázáni na přesné dávkování efektivních a provozně bezpečných čerpadel.
Die Pumpe darf höchstens ca. 5 min. gegen ein geschlossenes Absperrventil in der Druckleitung arbeiten, denn eine daraus folgende Temperatursteigerung/Dampfentwicklung führt zur Beschädigung der Pumpe.Čerpadlo smí běžet proti zavřenému uzavíracímu ventilu ve výtlačném potrubí nejvýše 5 minut, protože jinak výsledný nárůst teploty/vznik páry způsobí poškození čerpadla.