"darstellen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
darstellenzobrazit

Beispieltexte mit "darstellen"

Daten von Gerät/Prüfling empfangen und darstellenpříjem dat z přístroje/zkoušeného dílu a jejich zobrazení
Instrumente, die keine staatlichen beihilfen darstellenNástroje, které nepředstavují státní podporu
Diskrete Geo-Objekte, die eine naturbedingte Gefahr darstellen.Diskrétní prostorové objekty reprezentující přírodní nebezpečí.
darstellen.aktiva představující pohledávky a jiné expozice vůči uznávaným burzám.
darstellenOpatření by v každém případě představovalo existující podporu
darstellen.Obsahuje pouze několik příkladů možných příčin poruch.
darstellen.Toto vysvětlení by samo o sobě nemělo představovat individuální doporučení.
darstellen und warumUveďte, která z výše uvedených opatření nepředstavují státní podporu, a z jakých důvodů.
darstellen wie "Fach leer" oder "Fach belegt".Jedná se zpravidla o chyby představující rozdíly ve stavech zásob, jako "Umístění prázdné" nebo "Umístění obsazeno".
darstellen kann.Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem, protože jiné příslušenství by mohlo být zdrojem nebezpečí.
darstellen könnenPloché panelové displeje umožňující zobrazení signálů ze systémů automatického zpracování dat na přijatelné úrovni výkonnosti
darstellen könnten.Na druhé straně by měla být zavedena nová opatření biologické bezpečnosti pro dezinfekci vozidel, která mohou představovat riziko.
darstellen können;jakákoli výstavba, která může vyvolat překážkami způsobené turbulence, jež by mohly představovat nebezpečí pro provoz letadel;
darstellen würde.představovalo závažnou překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o investicích se třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Darstellende Künstekulturní představení
darstellenObrat z inovací ve vztahu k novým nebo výrazně vylepšeným produktům, novým pro trh
Puppen, ausschließlich Menschen darstellendPanenky a loutky přestavující pouze lidské bytosti
Spielzeug, Tiere oder nichtmenschliche Wesen darstellendHračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti
Dieses Berechnungsverfahren lässt sich wie folgt schematisch darstellen:Tento výpočetní postup je znázorněn v následujícím diagramu:
Das Navigationssystem muss den Kurs des Schiffes bestimmen und darstellen.Navigační systém provádí odhad a zobrazení kurzu plavidla.
darstellen.Navigační systém provádí odhad a zobrazení polohy plavidla.
darstellend, einschließlich Teile davon und ZubehörPanenky a loutky představující pouze lidské bytosti a části, součásti a příslušenství
darstellen.Důležitou informací pro koncové uživatele by mohla být hladina akustického výkonu ohřívače vody.