"buchen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

buchenzaúčtovat

Beispieltexte mit "buchen"

Buchen der eingegebenen DatenHinweisZaúčtování zadaných datUpozornění
Buchen der eingegebenen Daten (im Änderungs-Modus)Zaúčtování zadaných dat (v režimu úprav)
Buchen der angezeigten Werte und Drucken der Liste "Bestandskorrektur" (rp_invcorr)HinweisZaúčtování zobrazených hodnot a tisk seznamu "Oprava stavu zásob" (rp_invcorr)Upozornění
Buchen der eingegebenen Daten bzw. Übernehmen der Änderungen in die im Artikelstamm eingetragene StrategieZaúčtování zadaných dat resp. převzetí změn do strategie zadané v kmenu výrobků

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stapler Ruf Meldungen zum Verbuchen kommissionierter Ware.Stohovací vozík - volání Hlášení o zaúčtování komisního zboží.
Produktions- und Importabgaben: Buchungszeitpunkt und zu buchende BeträgeDaně z výroby a z dovozu: doba zachycení a zaznamenávané částky
Ein Unternehmen hat einen finanziellen Vermögenswert dann und nur dann auszubuchen, wenn:Účetní jednotka musí finanční aktivum odúčtovat tehdy a jedině tehdy, když:
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové lesy (Carpinion betuli)
die Vermögenswerte und Schulden des ehemaligen Tochterunternehmens aus der Konzernbilanz auszubuchen.odúčtuje aktiva a závazky bývalého dceřiného podniku v konsolidovaném výkazu o finanční situaci;
Für die zu Lasten des Rechnungsjahres 2005 des EAGFL, Abteilung Garantie, zu verbuchenden Ausgaben wirdPro výdaje vynaložené během účetního období 2005 záruční sekce EZOZF:
Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)Atlantské acidofilní bučiny s cesmínou Ilex spp. a příležitostně i s tisem (Taxus spp.) v křovinném patře (Quercion robori-petraeae nebo Ilici-Fagenion)