"bis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

bis

Beispieltexte mit "bis"

bis Blockwareaž produkt v blocích
Multiplikator bis 3;Násobící koeficient 3;
bis 10. November 2013do 10. listopadu 2013
bis 10. November 2015do 10. listopadu 2015
bis 2016 zu veräußernPředmětem prodeje do roku 2016
bis zum Höchstbetrag vonručení až do výše maximální částky
Bis zu 52 numerische ZeichenMaximálně 52 alfanumerických znaků.
bis zum Alter von 30 Monatendo 30 měsíců věku
Bis Lesegerät antwortet nichtDo: snímač neodpovídá
Dieser Bericht ist vorzulegen bisTato zpráva musí být vypracována do:
Fracht und Versicherung bezahlt bisPřeprava a pojištění placeno do
Rechner frägt Gerät solange ab, bisPočítač se přístroje bude dotazovat tak dlouho, dokud
Dauer der Behandlung (falls bekannt): von bisDoba trvání léčby (pokud je známa): od ; do
Bitte angeben, ob die Behandlung nach der Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat fortgesetzt werden muss: bisUveďte, zda je nutné s léčbou pokračovat po příjezdu do příslušného členského státu: do
Name und Zulassungsnummer der für das Inverkehrbringen des Zusatzstoffs verantwortlichen Person Zulassung gültig bisJméno a registrační číslo osoby, zodpovědné za uvedení přídavné látky do oběhu
Warte bis 1 fertigčekání na dokončení 1
EDUCLEVL = 3 bis 4EDUCLEVL = 3 až 4
warte bis Drehzahl Nullčekání na nulové otáčky
Warten bis Drehzahl erreichtčekejte, dokud nebude dosaženo otáček
warte bis Grundstellung hergestelltčekání na vytvoření zákl. polohy
warten bis Grundstellung hergestelltčekejte, dokud nebude vytvořena základní poloha
Warten bis Entlüftungszeit abgelaufen!čekejte, dokud neuplyne doba odvzdušnění!