"bezeugen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
bezeugendosvědčit

Beispieltexte mit "bezeugen"

förmliche Erklärungen, insbesondere von Grenzbeamten oder Personen, die den Grenzübertritt der betreffenden Person bezeugen können,úřední prohlášení učiněné zejména zaměstnanci pohraniční policie a jinými svědky, kteří mohou dotčené osobě prokázat přechod hranic,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Herstellung von Hebezeugen und FördermittelnVýroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Größere Baugruppen beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen befestigen und sichernVětší soustavy při výměně pečlivě upevněte ke zvedacímu zařízení a zajistěte
Größere Baugruppen beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen befestigen und sichern.Větší konstrukční skupiny při výměně pečlivě na zvedacích zařízeních upevněte a zajistěte.
Der Verantwortliche muß Kenntnisse über den Umgang mit Hebezeugen und Anschlagmitteln entsprechend den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften besitzen.Zodpovědná osoba musí disponovat znalostmi v oblasti manipulace se zdvihadly a zavěšovacími prostředky a znalostmi příslušných předpisů o ochraně zdraví při práci.