"bereit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

bereitpřipravený

Beispieltexte mit "bereit"

nicht bereitnejsou připravena
nicht bereitnepřipraven
Station bereitstanoviště připraveno
Gerät nicht bereitpřístroj není připraven
Testen, ob x bereitkontrola připravenosti x
Kühler - nicht bereitKühler - nicht bereit (Chladič – není připraven)
Typedaten - nicht bereitTypová data - nejsou k dispozici
Warten bis Lesekette Bereitčekejete, dokud nebude připraven čtecí řetězec
Ergebnisdaten - nicht bereitVýsledná data - nejsou k dispozici
Stationsdaten - nicht bereitData stanoviště - nejsou k dispozici
Datenverwaltung - nicht bereitSpráva dat - nepřipraven
Bänder bereit / Auslauf ist einpásy připraveny / výstup zapnutý
Aufträge bereit zur Freigabe machenPříprava příkazů k uvolnění
Rampenbaustein ist nicht bereit zum Startrampový modul nepřipraven ke spuštění
Antrieb nicht bereit bei Start Kommandierungpohon nepřipraven při startu přikazování
Antrieb nicht bereit nach Ende Kommandierungpohon nepřipraven po ukončení přikazování
die erforderlichen Löschmittel bereit stehen.Musí být k dispozici potřebné hasicí prostředky.
leuchtet, wenn die Station bereit ist (Grundstellung)rozsvítí se, když je stanoviště připraveno (v základní poloze)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bereitstellungpříprava
Teilebereitstellungpříprava dílů
Vorbereitungenpřípravné práce
ArtikelbereitstellungVychystávání výrobků
BereitstellregaleVychystávací regály
Altölaggregat betriebsbereitčerpadlo agregátu použitého oleje připraveno
in Vorbereitungv přípravě
Aufruf Vorbereitungvyvolání přípravy
Vorbereitung Kettenpříprava řetězců
zubereitetes Lebensmittelzpracovaný potravinářský výrobek
Betriebsbereitschaft herstellenuvedení do provozní pohotovosti
Bereitstellung von KreditlinienPoskytování úvěrových linek
Bereitstellung von InformationenPoskytování informací
Bereitstellung des InformationsdienstesPoskytování informační služby
Bereitstellung betrieblicher EignungsdatenDostupnost údajů provozní vhodnosti
Erzaufbereitung - Säureúprava rud kyselina
Vorbereitungen und Hinweisepříprava a pokyny
Erzaufbereitung - Flotationúprava rud – flotace
Prüfpunkt Spüllauf vorbereitenkontrolní bod příprava výplachu
Initialisierung Sendetelegramm vorbereitenpříprava inicializace telegramu vysílání
Bereitgestellte Energie nach QuelleDodaná energie podle zdroje
Bereitstellung von Daten und MetadatenPoskytování údajů a metadat
Bereits begonnene Fahrzyklen werden noch ausgeführt.Již započaté pojezdové cykly se provedou do konce.
Bereitstellung bedeutender technischer Informationen.poskytování stěžejních technických informací.
Bereits begonnene Fahraufträge werden noch ausgeführt.Již započaté pojezdové příkazy se provedou do konce.
Bereitstellung folgender Funktionen: Online-Auftragsverfolgung,nabídka funkce: možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout produkty,
Bereitstellung folgender Funktionen: Warenkataloge oder Preislisten,nabídka funkce: katalogy produktů nebo ceníky, nabídka funkce: sledování objednávek on-line,
Laser ist nicht bereitLaser ist nicht bereit (Laser není připraven)
FU- Bypassband nicht bereitObtokový pás měniče kmitočtu není připraven
FU- Dioramaband nicht bereitPás dioramatu měniče kmitočtu není připraven
Laserkühler ist nicht bereitChladič laseru není připraven.
FU- Schachtelband nicht bereitPás s krabicemi měniče kmitočtu není připraven
Handshake Daten sind abholbereitIdentifikační data jsou připravena k vyzvednutí
Etikettierer 2 nicht betriebsbereitNálepkovací zařízení 2 není připraveno k provozu
Pumpe bereits in Bearbeitungčerpadlo je již v obráběcí fázi
Pumpe für Spüllauf vorbereitenpříprava čerpadla na výplach
Pumpe für Normalprüfung vorbereitenpříprava čerpadla na běžnou kontrolu
Telegramm für Rücklaufdruckwert vorbereitenpříprava telegramu pro hodnotu tlaku zpět. toku
Pumpe für Nullförderungsprüfung vorbereitenpříprava čerpadla na kontrolu nulové dopravy
Telegramm für Zulaufdruckregelung vorbereitenpříprava telegramu pro regulaci přívod. tlaku
Pumpe für Gleichförderungsprüfung vorbereitenpříprava čerpadla na kontrolu kontinuální dopravy