"bearbeiten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Bearbeitenupravit
bearbeitenZpracovat
bearbeitenzpracovat

Beispieltexte mit "bearbeiten"

Bearbeiten der Struktur eines AblaufsUpravení struktury určitého procesu
Bearbeiten Sie keine mit entflammbaren Korrosionsschutzmitteln oder entflammbaren Zusatzstoffen behandelten Werkstücke.Nezpracovávejte obrobky ošetřené hořlavými antikorozními prostředky nebo hořlavými přísadami.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat den Antrag unverzüglich zu bearbeiten.Správce musí opravu provést neprodleně.
Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, die Ablaufstruktur, also die Ausführungsreihenfolge der einzelnen Prüfungen zu bearbeiten.Tento řádek menu nabízí možnost upravit strukturu procesu, tedy pořadí provádění jednotlivých zkoušek.
Räummaschinen zum Bearbeiten von MetallenProtahovací stroje pro obrábění kovů
Mehrwegemaschinen zum Bearbeiten von MetallenJednopolohové stavebnicové stroje na obrábění kovů
Transfermaschinen zum Bearbeiten von MetallenVícepolohové stavebnicové stroje na obrábění kovů
Im Menü Bearbeiten den Typdateneditor aufrufenV menu Bearbeiten (Upravit) si otevřete Typdateneditor (Editor typových dat)
Hydraulische Pressen zum Bearbeiten von MetallenLisy pro obrábění kovů, hydraulické
Horizontal-Maschinenzentren, zum Bearbeiten von MetallenHorizontální obráběcí centra na obrábění kovů
Honmaschinen und Läppmaschinen zum Bearbeiten von MetallenHonovací nebo lapovací stroje na obrábění kovů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wir werden Ihre Nachricht umgehend bearbeiten. Danke!Vaši zprávu zpracujeme obratem. Děkujeme!
Säge- und Trennmaschinen zum Bearbeiten von MetallenStrojní pily nebo odřezávací stroje na obrábění kovů
Installation von metallbearbeitenden WerkzeugmaschinenInstalace a montáže obráběcích strojů na opracování kovů
Nicht hydraulische Pressen zum Bearbeiten von MetallenLisy pro obrábění kovů, jiné než hydraulické
Menü Bearbeiten" im Projektfenster Fügeabläufe erstellenNabídka Upravit" v okně Projekt Vytváření připojovacích procesů
Im Menüpunkt Bearbeiten" sind folgende Funktionen vorhandenNabídka Upravit" obsahuje tyto funkce
Reparatur- und Instandhaltung von metallbearbeitenden WerkzeugmaschinenOpravy a údržba obráběcích strojů na opracování kovů