"bar" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
barbar

Beispieltexte mit "bar"

eingestellt 0.2 barnastavení: 0,2 bar
Überströmventil 0,2-2 barpřepouštěcí ventil 0,2-2 bar
Schaltzeit bei 6 barDoba trvání spínání za tlaku 6 bar
Förderdruck bis 80 barDopravní tlak až 80 bar
Istwert Absolutdruck 3,00 barskutečná hodnota absolutního tlaku 3,00 bar
Berstscheibe f. Berstdruck 2250 barprůrazná destička pro průrazný tlak 2250 bar
Stellen des Raildrucks auf 1500 barNastavení tlaku sběrné větve na 1 500 bar
Prüfölzulauf-Druckregler 2 - 6 barRegulátor tlaku zkušebního oleje na přítoku 2 až 6 bar
Externes Hochdruckaggregat zur Druckerzeugung 2500 barExterní vysokotlaký agregát na vygenerování tlaku 2 500 bar
Prüfdruck bis 3,5 bar absolutZkušební tlak do 3,5 bar absolutně
schalte auf 0.2 bar ZulaufdruckPřepnutí přívod. tlaku na 02 bar
Angaben bezogen auf 6 bar LuftdruckÚdaje při tlaku vzduchu 6 bar
Pneumatikversorgung 10 bar herstellenZajistěte zásobování stlačeným vzduchem, 10 bar
Max. Druckbereich bei 6 bar SteuerdruckMax. tlakové pásmo za řídícího tlaku o velikosti 6 bar
Selbstansaugende Pumpe bis 0,2 bar absolutSamonasávací čerpadlo do tlaku 0,2 bar absolutně
Pe max 16 bar bei manuellem KondensatablassPe max. 16 bar při ručním vypouštěním kondenzátu