"austauschbar" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
austauschbaruniverzální

Beispieltexte mit "austauschbar"

Deshalb seien sie nicht ohne weiteres mit einem Standard-Solarmodul austauschbar.Nejsou proto přímo zaměnitelné s běžným solárním modulem.
Keramikmesser seien mit den Hauptkategorien der untersuchten Ware nur begrenzt austauschbar.Míra zaměnitelnosti s hlavními kategoriemi výrobku, jehož se týká toto šetření, je velmi omezená.
Die beiden Waren haben unterschiedliche Endverwendungen, zudem sind sie für unterschiedliche Märkte bestimmt und nicht austauschbar.Oba výrobky se liší v druzích konečného použití, cílí na různé trhy a nelze je zaměnit.
In einigen Fällen müssen bestimmte Typen von Okoumé-Sperrholz verwendet werden, in anderen Fällen sind die verschiedenen Typen austauschbar.Některá použití vyžadují zvláštní typy překližovaných desek z okoumé, zatímco jinde lze střídavě používat různé typy.
Überdies sind sie vollständig austauschbar und sehen insbesondere für die breite Bevölkerung identisch aus.Kromě toho jsou také zcela vzájemně zaměnitelné a zejména z pohledu veřejnosti vypadají shodně.
Daher ist PME mit in der Union hergestelltem Biodiesel austauschbar und folglich als gleichartige Ware anzusehen.PME je tedy vzájemně zaměnitelný s bionaftou vyráběnou v Unii, a je proto obdobným výrobkem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Endverwendung und AustauschbarkeitKonečné použití a vzájemná zaměnitelnost
Austauschbare Taster ermöglichen darüber hinaus die verschiedenartigsten Messanwendungen.Vyměnitelné snímače umožňují navíc provádět nejrůznější druhy měření.
Anzahl der wirksamen austauschbaren Codes, falls zutreffend: …Případně počet zaměnitelných efektivních kódů: …
Anwesenheit von Salzen, austauschbarem Natrium, übermäßigem SäuregehaltPřítomnost solí a výměnného sodíku, nadměrná kyselost
Voll- oder Hohlkammerreifen aus Kautschuk; austauschbare Profile für Reifen aus KautschukPlné obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky
Dazu müssen auch die Austauschbarkeit und der Wettbewerb zwischen diesen Waren bewertet werden.V tomto ohledu se musí též posoudit zaměnitelnost těchto výrobků a konkurence mezi nimi.
Es wurden stufenlose bzw. mechanisch verschiebbare Verstelleinrichtungen und austauschbare Formstößel zur Verstellung der Maschine verwendet.Ke změně nastavení stroje byla použita plynule resp. mechanicky posuvná stavěcí zařízení a vyměnitelné tvarové písty.
Leuchte, die sowohl nicht austauschbare LED-Module als auch Fassungen für vom Nutzer austauschbare Lampen enthält, mit dazugehörigen Lampen:Svítidlo obsahující jak nevyměnitelné moduly LED, tak objímky pro světelné zdroje vyměnitelné uživatelem, k němuž jsou přiloženy světelné zdroje: