"ausscheiden" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ausscheidenvyřadit

Beispieltexte mit "ausscheiden"

Ausscheiden des Rechnungsführers aus dem AmtUkončení výkonu funkce účetního
Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem DienstPříspěvky při předčasném ukončení služebního poměru
Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem DienstNáhrady v případě definitivního skončení služebního poměru
Ansprüche bei Dienstantritt und bei Ausscheiden aus dem DienstNároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru
Das Ausscheiden leistungsschwacher Unternehmen ist ein normaler Vorgang am Markt.Ukončení činnosti nevýkonných podniků je obvyklou součástí fungování trhu.
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem DienstVýdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce
Diese Verpflichtung besteht für den Beamten auch nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst.Touto povinností zůstává úředník vázán i po skončení služebního poměru.
Ferner sollten die Modalitäten für das Ausscheiden des Rechnungsführers aus dem Amt festgelegt werden.Upraveny by měly být též bližší podmínky ukončení výkonu funkce účetního.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitnehmer, die vor der Werksschließung ausscheiden, erhalten 10.000 WE.Zaměstnanci, kteří odejdou před uzavřením továrny, obdrží 10000 MJ.
Für Arbeitnehmer, deren Ausscheiden innerhalb von zehn Jahren erwartet wird, wird keine Leistung zugeordnet.U pracovníků, jejichž odchod se předpokládá do deseti let, se nepočítá se žádným požitkem.
Bei Ausscheiden des Rechnungsführers aus dem Amt wird so rasch wie möglich eine allgemeine Kontenbilanz erstellt.V případě ukončení výkonu funkce účetního je bezodkladně vypracována předvaha.