"auch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
auchi

Beispieltexte mit "auch"

auch mit Heizelement,též vybaveno topným tělesem,
auch mit Abgaskrümmertéž s výfukovým potrubím motoru
auch mit Anschlussstück(en)též opatřená konektorem (konektory)
auch mit Infrarotempfänger,s infračerveným přijímačem nebo bez něj
Harnstoff, auch rein;močovina, též čistá;
Leinsamen, auch geschrotet:Lněná semena, též drcená:
Cerlanthancarbonat, auch hydriertUhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný
Erwerbstätige, auch Selbständige*zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných*
Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose*nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných*
Auch als GTS bezeichnet.Známé rovněž jako VES.
Auch als E100 bezeichnet.Rovněž uváděný jako E100.
Auch durch drücken der Taste .Lze provést také stisknutím klávesy .
Auch als MT-Sondierung bezeichnet.Známé rovněž jako MT sondování.
auch mit integrierten Permanentmagnetentéž s integrovanými permanentními magnety
Auch mehrzeilige Kommentare sind möglichKomentáře mohou být i několikařádkové
Auch als „Risikoadjustierung“ bezeichnet.Rovněž nazývána„úpravou o riziko“.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auchPovolený způsob používání zahrnuje rovněž
Es ist auch untersagt,Rovněž se zakazuje:
Siehe auch Posten 15 01 04 31.Viz také bod 15 01 04 31.
Müllergaze, auch konfektioniert [79]Plátna k prosévání, též zcela zhotovená [79]
Müllergaze, auch konfektioniert [83]Plátna k prosévání, též zcela zhotovená [83]
Bedruckte Postkarten, auch illustriertTištěné dopisnice, též ilustrované
Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniertKoberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)
andere Sonnenblumenkerne, auch geschrotetOstatní slunečnicová semena, též drcená

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Messschlauchměřicí hadice
Missbrauchnedovolené způsoby provozování
Mitteldruckschlauchstředotlaká hadice
Schlauchleitungvedení hadice
Schlauchnippelhadicová vsuvka
weltweiter Verbrauchsvětová spotřeba
Eckdaten Tauchversionklíčová data ponorná verze
Spülschlauch anbringenpřipevněte výplachovou hadici
langlebiges Gebrauchsgutzboží dlouhodobé spotřeby
spezielle Verbrauchssteuerspotřební daň
Hochdruckschlauch anbringenpřipevněte vysokotlakou hadici
Energiesektor und EndverbrauchEnergetický sektor a konečná spotřeba
Motivation des Verbrauchersmotivace spotřebitele
weitere Optionen Tauchversiondalší možnosti ponorné verze
weitere Vorteile Tauchversiondalší přednosti ponorné verze
Kunststoffschlauch m. Gewebeeinlagehadice z umělé hmoty s textilní vložkou
Schlauchschelle mit Schneckengewindehadicová spona se šnekovým závitem
auch mit Prismen/Linse undtéž vybavená hranoly/čočkou a
auch in der Mitte gelocht,též s otvorem uprostřed,
auch mit einem Gehäuse versehen,též s krytkou,
auch aus Kautschuk oder Kunststoffvčetně gumových a plastových podlahových krytin,
Auch der Tilgungspreis ist anzugeben.Uvádí rovněž cenu při splacení.
Auch bekannt als „extern aufladbar“.Také označováno jako „vozidlo schopné externího nabíjení“.
auch mit einer Schicht Übertragungsfolie,též s vrstvou aplikační pásky,
Ebenen für den TreibstoffverbrauchÚrovně přesnosti pro spotřebu paliva
Kupplungsdose mit Tülle für Schlauchspojovací krabice s průchodkou na hadici
Blasimpuls treib Feder durch den Schlauchvzduchový impuls a následné protlačení pružiny hadicí
Mit BVT verbundener spezifischer EnergieverbrauchSpecifická spotřeba energie spojená s BAT
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchzemědělská produkce pro vlastní spotřebu
Elektronische Untersuchungsgeräte für Gase oder RauchElektronické analyzátory plynů nebo kouře
Umweltschonend durch hohe Betriebssicherheit und niedrigen StromverbrauchŠetrné k životnímu prostředí díky vysoké provozní bezpečnosti při nízké spotřebě elektrické energie
Düse oder Schlauch reinigenVyčistěte hubici nebo hadici
Schlauchnippel mit 90° Bogenhadicová vsuvka s kolenem 90°
Verbrauch der privaten Haushaltespotřeba domácností
Gebrauch einer mechanischen Bremsepoužívání doplňkové mechanické brzdy
Eintauchtiefe in Sonderlänge möglichSe speciální délkou je možná hloubka ponoření
Netz der europäischen VerbraucherzentrenSíť evropských spotřebitelských center
Druckluftführende Rohr- und SchlauchverbindungenPotrubní a hadicové spoje na stlačený vzduch