"asiatisch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

asiatischasiatský

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

asiatische Organisationasijská organizace
Asiatisch-Pazifischer RatRada pro Asii a Tichomoří
Asiatische EntwicklungsbankAsijská rozvojová banka
Asiatisch-Pazifische WirtschaftszusammenarbeitAsijsko-tichomořská hospodářská spolupráce
Nudeln asiatischer ArtNudle
Asiatische Organisation für ProduktivitätAsijská organizace pro produktivitu
Südasiatische Assoziation für regionale ZusammenarbeitJihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
Auf dem asiatischen Markt verkaufte Delta eher Zink-Kohle-EMD.Prodej společnosti Delta na asijský trh byl více zaměřen na elektrolytický oxid manganičitý stupně uhlík-zinek.
Der australasiatische Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.Australasijský kodex pro podávání zpráv o výsledcích průzkumu, zdrojích a zásobách rud.
zur dritten Änderung der Entscheidung 2004/122/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest in bestimmten asiatischen Ländernkterým se po třetí mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích
zur zweiten Änderung der Entscheidung 2004/122/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest in bestimmten asiatischen Ländernkterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/122/ES o ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích