"anziehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

anziehenobléci

Beispieltexte mit "anziehen"

Schraube anziehenutáhněte šroub
Rändelschraube anziehenutáhněte šroub s rýhovanou hlavou
Schrauben mit Drehmoment anziehen.Šrouby dotáhněte utahovacím momentem.
Obere und untere Klemmhebel anziehen.Utáhněte horní a dolní aretační páčky.
Bolzen wieder einsetzen und fest anziehen.Šrouby opět vsaďte pevně dotáhněte.
Sägekopf hochstellen und Klemmhebel anziehen.Pilovou hlavu postavte nahoru a utáhněte upínací páku.
Laufverhalten überprüfen / ggf. Schrauben anziehenKontrola chodu / příp. dotažení šroubů
Alle Schrauben entsprechend Anzugsdrehmoment anziehen.Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím utahovacím momentem.
Laufverhalten, Glasteller überprüfen; ggf. Schrauben anziehenKontrola chodu, skleněných plošin; příp. dotažení šroubů
Die Rändelmutter wieder handfest anziehen (wird über Federdruckstücke gesichert).Poté rýhovanou matici opět rukou pevně utáhněte (je jištěna pružnými tlačnými prvky).
Die Station ist ausschließlich zum automatischen Anziehen der Verschlussschrauben auf Drehmoment bestimmt.Toto stanoviště je určeno výlučně k automatickému utahování závěrných šroubů na určitý krouticí moment.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Achtung Spannschraube der Kupplung mit 20Nm anziehenPozor, upínací šroub spojky dotáhněte momentem 20 Nm
Keine Prüfung am Fahrzeug — Prüfung am Prüfstand heranziehenŽádná zkouška na vozidle – použije se zkouška na dynamometru
Laufverhalten, Gurtspannung sowie Fördergurt überprüfen; ggf. Schrauben anziehenKontrola chodu, napnutí pásu a přepravovaného materiálu; příp. dotažení šroubů
Schlauchschellen anziehen, defekte Manschetten auswechselnUtáhněte hadicové sponky, vyměňte defektní manžety
Hierzu mit Pneumatikschrauber die drei Schrauben anziehen.A sice tak, že pneumatickým šroubovákem utáhnete tři šrouby.
Feder und Federteller aufsetzen und Oberteil fest anziehen.Nasaďte pružinu a misku pružiny a horní část pevně utáhněte.
Die unteren zwei Schrauben durch das Gehäuse einführen und anziehen.Dolní dva šrouby prostrčte skříní a utáhněte.
Liegen keine geprüften Zahlen vor, so können die Institute Schätzungen heranziehen.Nejsou-li k dispozici auditované údaje, mohou instituce použít obchodní odhady.
Die Ringe nach dem Einschieben mit der Brille andrücken und die Muttern von Hand anziehen.Zasunuté kroužky přitlačte víkem a rukou utáhněte matice.
Kupplungskugel mit Halterung ausrichten und sämtliche Schrauben gemäß vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen.Vycentrujte kulovou hlavici s upínacím ústrojím a všechny šrouby dotáhněte předepsaným utahovacím momentem.