"anfangs" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

anfangsnejprve

Beispieltexte mit "anfangs"

Der schwarze Mittelstreifen wurde anfangs durch die Verwendung von Kesselruß erhalten.Černý pruh ve středu sýra původně vznikal po potření bochníku sýřeniny sazemi z kotle.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Säuglingsanfangsnahrung und FolgenahrungPočáteční a pokračovací kojenecká výživa
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung;počáteční a pokračovací kojenecká výživa;
Anfangsbestand (nur für Spalte N)Počáteční stav (uvádí se pouze ve sloupci N)
Anfangstemperatur bei jeder BremsungPočáteční teplota při každém brzdění
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder BremsungPočáteční teplota brzdového bubnu při každém brzdění
Anfangstemperatur bei jeder 1. Bremsung in jedem ZyklusPočáteční teplota při prvním brzdění každého cyklu
Anfangstemperatur: ≤ 300 °C (angefangen bei Raumtemperatur)Počáteční teplota: ≤ 300 °C (začíná se na teplotě okolního prostředí)
Anfangstemperatur der Bremstrommel bei jeder Betätigung der BremsePočáteční teplota brzdového bubnu na začátku každého brzdění
Anfangs- und Enddatum der jeweiligen Datenlücke, einschließlich Uhrzeit;počáteční a koncové datum a čas jednotlivých nedostatků v údajích;
Finanzielle Beteiligung in der AnfangsphasePříspěvek na náklady zakládání regionálních poradních sborů
Gefordertes Anfangsjahr nach StatistikbereichRok požadovaný pro zahájení podle statistické oblasti
Kosten für das Netzmanagement und AnfangskostenNáklady na správu sítě a počáteční náklady
Der Anfangspunkt der Beschleunigung ist festzuhalten.Místo zahájení zrychlení se zaznamená.
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung (trinkfertig)Kojenecká a dětská výživa (pro přímou konzumaci)
Lebensmittel außer Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung [1]Potraviny s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy [1]
Zusätzliche Anforderungen an Säuglingsanfangsnahrung und FolgenahrungDodatečné požadavky na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu