"absorbieren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

absorbierenabsorbovat

Beispieltexte mit "absorbieren"

Die verwendeten Laserschutzbrillen absorbieren das entstehende Licht in ausreichendem Maße.Použité brýle na ochranu proti laseru v dostatečné míře absorbují vznikající světlo.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

griffige Formgebung und stoßabsorbierende Gummi-Ummantelungvhodný tvar a pryžový plášť absorbující rázy
Hier ist die Wandlungsrate in das stärker verlustabsorbierende Instrument anzugeben.Upřesňuje konverzní faktor při převedení na nástroj více absorbující ztráty.
Funkwellenabsorbierendes Material kann zur Abschwächung dieser Reflexionen verwendet werden.Pro tlumení těchto odrazů lze použít materiál absorbující vysoké frekvence.
Es muss geprüft werden, ob die energieabsorbierende Ausfütterung an der Ferse unbeschädigt ist.Zkontroluje se, že vložka paty absorbující energii není nijak viditelně poškozena.
Der Augenschutz besteht aus einem die verwendete Strahlung vollständig absorbierenden Verbundglas.Ochrana očí se skládá z vrstveného bezpečnostního skla, které zcela pohlcuje použité záření.
in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender oder reflektierender SchichtBarvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční nebo reflexní vrstvou
nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender SchichtSklo bez drátěné vložky, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou