"absichtlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

absichtlichnaschvál

Beispieltexte mit "absichtlich"

Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.Do tohoto referenčního paliva se nesmí záměrně přidávat žádné složky obsahující fosfor, železo, mangan nebo olovo.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

unabsichtlichneúmyslný
die zur absichtlichen Einbringung in die Umwelt vorgesehen sind.jsou určeny k záměrnému zavádění do životního prostředí.
Nur durch absichtliches Betätigen einer Befehlseinrichtung möglich?Možné jen záměrnou aktivací povelového zařízení?
zur Verhinderung des absichtlichen Ablassens von Kraftstoff aus Band II, Teil II, Kapitel 2,pro zabránění záměrnému úniku paliva ve svazku II části II hlavě 2;
Kunden, die in Grenzregionen wohnen, sollten nicht unnötig hohe Rechnungen aufgrund von unabsichtlichem Roaming erhalten.Zákazníci, kteří žijí v příhraničních regionech, by neměli dostávat neodůvodněně vysoké účty v důsledku nevyžádaného roamingu.
Vor Transport sind alle beweglichen Baugruppen zu sichern, damit beim Transportieren eine unabsichtliche Bewegung vermieden wird!Před přepravou je nutno zajistit všechny pohyblivé konstrukční sestavy tak, aby během přepravy nemohlo dojít k žádnému nechtěnému pohybu!