"Zweigniederlassung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Zweigniederlassungpobočka

Beispieltexte mit "Zweigniederlassung"

Hat eine Ratingagentur Zweigniederlassungen, für jede Zweigniederlassung Angabe von:Pokud má ratingová agentura pobočky, pokud jde o každou pobočku:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN ALS IN DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ VERWENDETER BEGRIFFPOBOČKY, JAK SE POUŽÍVAJÍ V MEZINÁRODNÍCH ÚČTECH PLATEBNÍ BILANCE
Personen, die mit der Leitung der Zweigniederlassungen betraut sind,osoby, které byly jmenovány, aby řídily činnost poboček;
Die Auslagerung von Tätigkeiten von Zweigniederlassungen ist ebenfalls anzugeben.Pokud je jakákoli činnost zajišťována externě pro pobočku, mělo by to být uvedeno.
Mitteilung von Plänen für die künftige Gründung von Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen und Angabe des Standorts undnástin budoucích plánů týkajících se založení dceřiných společností nebo poboček a jejich umístění a