"Zwang" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zwangdonucení

Beispieltexte mit "Zwang"

Der Geschäftsvorfall findet unter Zwang statt oder der Verkäufer ist gezwungen, den Preis in dem Geschäftsvorfall zu akzeptieren.transakce probíhá pod nátlakem nebo je prodávající nucen při transakci akceptovat určitou cenu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fraktionszwanghlasovací kázeň
Zwangssparenpovinné úspory
Zwangswanderungnucená migrace
Zwangsstrafepenále
Zwangsheiratnucený sňatek
Geldbußen und ZwangsgelderPokuty a penále
Überprüfung und ZwangserhebungOvěřování a nucené shromažďování
Zwangsgelder bei mangelnder Bereitschaft zur ZusammenarbeitPenále za nedostatečnou spolupráci
zwangsweise abgeschobene Personen, Fluggäste, denen die Einreise verwehrt wurde, oder in Gewahrsam genommene Gefangene.deportované osoby, nežádoucí cestující nebo osoby ve vazbě.
Zwangsgeführte Kontakte gewährleisten ein sicheres Trennen des Verstärkers, der Sollwert-Eingang des Servoverstärkers wird gesperrt und ein Signal an die Sicherheitsschaltung gesendet.Díky kontaktům s nuceným ovládáním je zajištěn bezpečný průběh odpojení zesilovače, dochází k zablokování vstupu požadovaných hodnot servozesilovače a odeslání příslušného signálu do bezpečnostního obvodu.
Erhebung von Geldbußen und ZwangsgeldernVýběr pokut a penále
Geldbußen und Zwangsgelder, HöchstbeträgePokuty a penále a jejich maximální výše
Beschlüsse über Geldbußen und ZwangsgelderRozhodnutí o pokutách a penále
Artikel 14 Absatz 1 (Einreise ohne Visumzwang):čl. 14 odst. 1 (vstup s osvobozením od vízové povinnosti):
Auslösen einer Zwangsbremsung oder Notbremsung,použití záchranné brzdy,
Servogesteuert oder Zwangsgesteuert / Membrandichtendse servořízením nebo nuceným řízením / s těsnicí membránou
Ganzkörpervibration, speziell in Verbindung mit ZwanghaltungenVibrace celého těla, zvláště ve spojení s nuceným držením těla