"Zuwanderer" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Zuwanderermigrující

Beispieltexte mit "Zuwanderer"

Integration der Zuwandererintegrace přistěhovalců
arbeitslose Erwachsene, benachteiligte junge Menschen und Zuwanderer stärker in die Beschäftigungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltungen einbeziehen;více zapojit nezaměstnané dospělé osoby, znevýhodněné mladé lidí a přistěhovalce do opatření služeb zaměstnanosti,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zuwandererkinddítě migrující rodiny
die Anreize für die Teilnahme an einer Weiterbildung, insbesondere für Geringqualifizierte und Zuwanderer, überprüfen.přezkoumat pobídky ke zvýšení účasti na odborném vzdělávání, zejména u osob s nízkou kvalifikací a u přistěhovalců.