"Zentralbank" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zentralbankcentrální banka

Beispieltexte mit "Zentralbank"

Europäische ZentralbankEvropská centrální banka
Staat und ZentralbankVládní instituce a centrální banka
PRODUKTIONSWERT DER ZENTRALBANKPRODUKCE CENTRÁLNÍ BANKY
Transaktionen mit der ZentralbankTransakce s centrální bankou
Mitglied der Europäischen Zentralbankčlen Evropské centrální banky
Im Namen der Europäischen ZentralbankZa Evropskou centrální banku
Beschluss der Europäischen ZentralbankRozhodnutí Evropské centrální banky
Stellungnahme der Europäischen Zentralbankstanovisko Evropské centrální banky
Zuständigkeiten und Aufgaben der liefernden ZentralbankOdpovědnost a úloha poskytující centrální banky
Änderungen der Geschäftsordnung der Europäischen ZentralbankZměny jednacího řádu Evropské centrální banky
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank [1],s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [1],
Empfehlungen des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)Doporučení Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB)
die Zentralbank verlangt vom Begünstigten einen Strafzins;centrální banka účtuje příjemci sankční úroky,
Dieser Beschluss wird der Europäischen Zentralbank mitgeteilt.Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.
Dieser Beschluss ist an die Europäische Zentralbank gerichtet.Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.
nach Stellungnahme des Rates der Europäischen Zentralbank [3],s ohledem na stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky [3],
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen: Produktion der Zentralbank (Teil K)Finanční a pojišťovací služby (oddíl K): Produkce centrální banky

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Europäisches ZentralbanksystemEvropský systém ústředních bank
Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle,centrálními bankami a subjekty veřejného sektoru na jiné úrovni, než je úroveň ústřední vlády, v domácí měně příslušné centrální banky a subjektu veřejného sektoru,
Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen ZentralbankNařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013
davon: Einlagen entgegennehmende Unternehmen außer der Zentralbankz toho: instituce přijímající vklady kromě centrální banky z toho: úvěrové instituce
zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbanko jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky
zur Verabschiedung der Geschäftsordnung des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbankkterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky
zur Änderung des Beschlusses EZB/2004/2 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbankkterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122)Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank,s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,
Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen,ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru;
Haftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber NutzernOdpovědnost centrálních bank Eurosystému vůči uživatelům
Zuständigkeiten und Aufgaben der Zentralbanken des EurosystemsOdpovědnost a úloha centrálních bank Eurosystému
Die Daten werden an die Europäische Zentralbank (EZB) übermittelt.Údaje se vykazují Evropské centrální bance (ECB).
Risikopositionen gegenüber unternehmen, instituten, zentralstaaten und zentralbankenExpozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám