"Zentralafrika" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zentralafrikastřední Afrika

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Zentralafrikanische RepublikStředoafrická republika
Wirtschaftsgemeinschaft zentralafrikanischer StaatenHospodářské společenství států střední Afriky
Zentralafrikanische Wirtschafts- und WährungsgemeinschaftEkonomické a peněžní společenství střední Afriky
über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republiko omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
über eine militärische Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA)o vojenské operaci Evropské unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA)
zur Änderung des Beschlusses 2013/798/GASP über restriktive Maßnahmen gegen die Zentralafrikanische Republikkterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Die militärische Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik „EUFOR RCA“ wird eingeleitet.Vojenská operace EU ve Středoafrické republice (EUFOR RCA) se zahajuje.
über die Einleitung einer militärischen Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA)o zahájení vojenské operace Evropské unie ve Středoafrické republice (EUFOR RCA)