"Zement" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Zementcement

Beispieltexte mit "Zement"

Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbtPortlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků
Portlandzement, Tonerdezement und anderer ZementPortlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a ostatní hydraulické cementy
Salz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und ZementSůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENTSŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumMontované stavby, z plastů, betonu nebo z hliníku
Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den BauVýroba betonových výrobků pro stavební účely
zement und andere Zahnfüllstoffe; Zement zum Wiederherstellen von KnochenZubní cementy a jiné zubní výplně; kostní rekonstrukční cementy
zement und andere Zahnfüllstoffe; Zement zum Wiederherstellen von Knochen;zubní cementy a jiné zubní výplně; kostní rekonstrukční cementy;
Zement entsprechend der Norm ASTM C 150-84 sein [1].Jako zkušební prach se použije jemný práškový cement v souladu s normou ASTM C 150-84 [1].

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zementherstellungvýroba cementu
Zementherstellung (NACE 26) (Quelle: Produktionsstatistiken).Výroba cementu (NACE 26). (zdroj: výrobní statistiky)
Glaserkitt, Harzzement und andere KitteSklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely
Additive für Zemente beim Tunnel-BergbauAditiva do cementu při kopání tunelů
Bei allen Zementöfen allgemein anwendbarObecně použitelné pro všechny typy cementářských pecí.
In der Zementindustrie allgemein anwendbarObecně použitelné pro výrobu cementu.
In der Zementindustrie allgemein anwendbar.Obecně použitelné v odvětví výroby cementu.
BVT-Schlussfolgerungen für die ZementindustrieZávěry o nejlepších dostupných technikách pro průmyslové odvětví výroby cementu
Energiebezogene CO2-Emissionen der Zementindustrie, t/tSpecifické energetické emise CO2 z cementářství, t/t