"Zeitarbeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Zeitarbeitpracovní poměr na dobu určitou

Beispieltexte mit "Zeitarbeit"

Unternehmen für Zeitarbeitzprostředkovatelna dočasné práce

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Langzeitarbeitslosigkeitdlouhodobá nezaměstnanost
Vollzeitarbeitplný pracovní úvazek
Teilzeitarbeitčástečný pracovní úvazek
Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose*nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných*
Zeitarbeitskräften anvertraute sensible AufgabenPřidělování citlivých úkolů dočasným zaměstnancům
Die Arbeitslosigkeit und vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit zählen weiterhin zu den höchsten in der EU.Nezaměstnanost, a zejména dlouhodobá nezaměstnanost, patří k nejvyšším v Evropě.
Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Teilzeitarbeit bleiben von dieser Richtlinie unberührt.Tato směrnice se nedotýká vnitrostátních právních předpisů v oblasti práce se zkrácenou pracovní dobou.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin niedrig und die Langzeitarbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU.Nezaměstnanost je i nadále nízká a míra dlouhodobé nezaměstnanosti je jedna z nejnižších v EU.
Langzeitarbeitslose Teilnehmer, die die Teilnahme an dem durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützten Vorhaben beendet haben*dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou*;