"Zahlung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Zahlungplatba

Beispieltexte mit "Zahlung"

Zahlung für JunglandwirtePlatba pro mladé zemědělce
Zahlung der JahresaufsichtsgebührenPlatba ročních poplatků za dohled
Gewährung der ZahlungPoskytování podpory
Zahlung an die BegünstigtenVyplácení příjemcům
Zahlung des ersten VorschussesVyplácení počátečních předběžných plateb
Zahlung und Verbuchung des VorschussesVyplácení a zúčtování předběžných plateb
Zahlung des vollen Betrags, der geschuldet wird;platbu celé dlužné částky;
Zahlung des Restbetrags und Abschluss des ProgrammsPlatba konečného zůstatku a uzavření programu
Zahlung in Gebieten mit naturbedingten BenachteiligungenPlatba na oblasti s přírodními omezeními
Zahlung des geschuldeten Betrags nach folgenden Modalitäten:platbu dlužné částky některým z těchto způsobů:
F101: Referenznummer der ZahlungF101: referenční číslo platby
Einziehungsverfahren bei Ausbleiben einer freiwilligen ZahlungPostup vymáhání částek neuhrazených dobrovolně
Kürzungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Gewährung der ZahlungOmezení a vynětí týkající se podmínek způsobilosti
eine Zahlung leisten an:musí učinit platbu ve prospěch:
Die Zahlung erfolgt in Euro.Platby se provádějí v eurech.
die Zahlung elektronisch erfolgt.použijí elektronické platby.
Kulturspezifische Zahlung für BaumwolleZvláštní podpora pro bavlnu
die elektronische Zahlung akzeptiert wird.přijímají elektronické platby.
Kapitel 4 Kulturspezifische Zahlung für ReisKapitola 4 Specifická platba plodiny za rýži
eine kulturspezifische Zahlung für Baumwolle;zvláštní podpory pro bavlnu,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Einzahlungplacení
Zahlungsfristplatební lhůta
Rückzahlungumořování
Anzahlungzáloha
Vorauszahlungzálohová platba
monatliche Lohnzahlungměsíční mzda
Europäische ZahlungsunionEvropská platební unie
internationaler Zahlungsverkehrmezinárodní platba
Zahlungen mit DebitkartenPlatby kartou s debetní funkcí
Zahlungs- oder Liefertermin,Datum platby nebo dodání.
Zahlungsfristen und VerzugszinsenPlatební lhůty a úroky z prodlení
Zahlungen für Waldumweltmaßnahmenlesnicko-environmentální platby
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmenagroenvironmentální platby
Auszahlungszeitraum * 0,5délka doby čerpání * 0,5
Gesamtspielraum für ZahlungenCelkové rozpětí pro platby
Einhaltung der ZahlungsfristenDodržování platebních lhůt
Verlängerung der ZahlungsfristenDodatečná platební lhůta
Aktivierung von ZahlungsansprüchenAktivace platebních nároků
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000platby v rámci Natury 2000
Zahlungen an anerkannte HopfenerzeugergruppenPlatby uznaným skupinám pěstitelů chmele
Zahlungen für geleaste oder gepachtete QuotenPlatby za kvóty v leasingu nebo kvóty v nájmu
Zahlungen bei freiwilliger FlächenstilllegungPodpora na plochu dobrovolně vyňatou z produkce
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und TierschutzAgroenvironmentální oblast a platby za zajištění dobrých životních podmínek zvířat
Zahlungstransaktionen in Fremdwährungen sind enthalten.Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně.
Zahlungsansprüche, die besonderen Bedingungen unterliegenPlatební nároky, které podléhají zvláštním podmínkám
Zeit bis zur AuszahlungLhůta pro provedení platby
Währung der letzten DividendenzahlungMěna poslední výplaty dividendy
Kapitel 14 Einheitliche FlächenzahlungKapitola 14 Program poskytnutí plateb v jednotném prostoru
Tenor der Entscheidung und zugesprochene ZinszahlungPodmínky soudního rozhodnutí a úrok
Basisprämienregelung und Regelung für die einheitliche FlächenzahlungRežim základní platby a režim jednotné platby na plochu
Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungSekuritizace s kontrolovanou doložkou o předčasném umoření
Jährliche Finanzrahmen für die Regelung für die einheitliche FlächenzahlungRoční finanční rámce pro režim jednotné platby na plochu
In oder nahe ZahlungsverzugNeplnění nebo téměř neplnění
Laufende Zahlungen und KapitalverkehrBěžné platby a pohyb kapitálu
Bank für internationalen ZahlungsausgleichBanka pro mezinárodní platby
Finanzielle Gegenleistung — ZahlungsweiseFinanční příspěvek – Způsoby vyplácení
Flächenzahlungen für andere KulturpflanzenPlatby na plochu za ostatní plodiny na orné půdě
Flächenzahlungen für stillgelegte FlächenPlatby na plochu za půdu vyjmutou z produkce
Finanzprüfung - Zahlungsverzug und ZahlungsfristenFinanční audit – Zpožděné platby a platební lhůty