"Wolf" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Wolfvlk

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wolframwolfram
Wolfshundvlčák
Wolframoxid von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu
Wolfram-Halogen-Glühlampen (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě ultrafialových nebo infračervených
Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním
Wolframhexafluorid mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr (CAS RN 7783-82-6)Fluorid wolframový o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7783-82-6)
Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8)Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)
Wolfram-Halogen-Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogenové žárovky s wolframovým vláknem (kromě ultrafialových, infračervených) pro motorová vozidla
Wolfram, Wolframcarbid und Legierungen mit einem Wolframanteil von mehr als 90 Gew.-%, mit allen folgenden Eigenschaften:Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax)Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
Manganite, Manganate und Permanganate; Molybdate; WolframateManganitany, manganany a manganistany; molybdenany; wolframany
das Zerkleinern der Fleischstücke durch Wolfen oder Hacken,zmenšení velikosti masa jeho mletím nebo nasekáním,
Kombinierte Beifänge von Kabeljau, Seewolf, Rochen, Leng und Lumb.Kombinovaný vedlejší úlovek tresky obecné, vlkouše, rejnoka, mníka a mníkovce.
Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)Mořský okoun (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
Er bezieht rund 90 % seines Wolframcarbidbedarfs vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.Přibližně 90 % svých zásob karbidu wolframu nakupuje od výrobního odvětví Společenství.
Gleitring-Wellenabdichtung gemäß DIN 24960 (Werkstoffpaarung Wolframkarbid/Wolframkarbid)Těsnění hřídele kluzným kroužkem podle normy DIN 24960 (párování materiálů karbid wolframu/karbid wolframu)