"Wink" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Winktip

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Winkelschwenkverschraubungúhlové výkyvné šroubení
Winkelschwenkverteilerúhlový výkyvný rozdělovač
Winkelsteckerúhlová zástrčka
Winkelstutzenkolenový nátrubek
Winkelverbindungúhlová spojka
Befestigungswinkel NL2upínací úhelník NL2
einstellbare Winkelverschraubungnastavitelné úhlové šroubení
Winkelstutzen mit Dichtkegelkolenový nátrubek s těsnicí kuželkou
Winkelverschraubung mit Schaftúhlové šroubení s dříkem
Winkelverschraubung mit Dichtkegelúhlové šroubení s těsnicí kuželkou
B abgewinkeltes RohrB trubka ohnutá dolů
Winkel [Winkel fuer Ablaufrinne]Úhel [úhel pro odtokový žlab]
Winkel der geometrischen SichtbarkeitÚhel geometrické viditelnosti
Winkel der verdrehbaren Nockenwelle(n): …“Úhel fáze vačkového hřídele: …“;
Winkelmessgeräte mit einer "Winkelpositionsabweichung" kleiner (besser)/gleich 0,00025 Grad;přístroje pro měření úhlové polohy, které mají "odchylku úhlové polohy" 0,00025 ș nebo menší (lepší);
Winkelstücke und Reduktionsstücke werden durch Zuschneiden und Formen, Biegen oder Reduzieren hergestellt.Kolena a přechodky se vyrábějí řezáním a tvarováním, ohýbáním nebo krácením.
Winkel-Positions-Rückmeldeeinheiten (z. B. induktive Geber, Maßskalen, Infrarot-Systeme oder "Laser"-Systeme) mit einer "Genauigkeit" besser als ±0,00025 Grad;zpětnovazebné jednotky úhlové polohy (např. přístroje indukčního typu, měřidla se stupnicí, infračervené systémy nebo "laserové" systémy), které mají "přesnost" menší (lepší) než 0,00025°;
Winkelabweichung der Schlittenbewegung (Gieren, Stampfen und Rollen) kleiner (besser) 2 Bogensekunden Gesamtmessuhrausschlag (TIR) über einen Verfahrweg von 300 mm.úhlová odchylka posuvného pohybu (vybočení, klonění, klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny TIR po dráze 300 mm);
Antrieb steht auf WinkelPohon pod úhlem
der Einschlagwinkel der Lenkung,úhel vychýlitelnosti řízení;
Horizontalwinkel: 80° nach außen,Vodorovný úhel: 80° směrem ven.
Abdeckwinkel einstecken oder entfernen.Krycí úhelník přimontujte nebo odmontujte.
Schrauben an Befestigungswinkeln herausnehmen.Vyšroubujte šrouby z upevňovacích úhelníků.
einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegelnastavitelné úhlové šroubení s těsnicí kuželkou
Horizontalwinkel für beide Begrenzungsleuchten:Vodorovný úhel obou předních obrysových svítilen: