"Wiederaufnahme" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Wiederaufnahmeobnova

Beispieltexte mit "Wiederaufnahme"

Es gingen keine weiteren inhaltlich relevanten Stellungnahmen zur teilweisen Wiederaufnahme ein.Ke znovuzahájení nebyly předloženy žádné podstatné připomínky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Stellen eines WiederaufnahmegesuchsVyhotovení žádostí o přijetí zpět
AUFNAHME- UND WIEDERAUFNAHMEVERFAHRENŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘEVZETÍ A PŘIJETÍ ZPĚT
Wiederaufnahme- oder Rücknahmeverpflichtungen des für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständigen MitgliedstaatesPovinnost členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu znovu přijmout nebo převzít žadatele
Antwort auf ein WiederaufnahmegesuchOdpověď na žádost o přijetí zpět
Dies wird mitunter als ‚Wiederaufnahme‘ bezeichnet.Můžete o tom slyšet jako o „přijetí zpět“.