"Widerruf" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Widerrufodvolání

Beispieltexte mit "Widerruf"

Widerruf einer FluggenehmigungZrušení platnosti povolení k letu
Widerruf und Änderung begünstigender EntscheidungenZrušení a změna rozhodnutí přijatých ve prospěch osoby
Befristete Genehmigung, Zustimmung, Aussetzung und WiderrufDočasná licence, schválení a pozastavení nebo odebrání
B.530 Widerruf einer FluggenehmigungB.530 Zrušení platnosti povolení k letu
Änderung, Aussetzung und Widerruf von ZulassungenZměny, pozastavení platnosti a zrušení povolení
B.430 Aussetzung und Widerruf von LärmschutzzeugnissenB.430 Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti
Beschränkung, Aussetzung und Widerruf von EinzelzulassungenOmezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu
Erteilung, Verlängerung, Widerruf oder Entzug einer Genehmigung.udělily, obnovily, zrušily či odebraly povolení.
B.145 Beschränkung, Aussetzung und Widerruf von EinzelzulassungenB.145 Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu
als letztes Mittel Widerruf der Registrierung des Transaktionsregisters.jako krajní řešení zruší registraci registru obchodních údajů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

vUA-Entscheidungen werden widerrufen,Rozhodnutí o ZIPZ se zruší:
Datum des Widerrufs der AnerkennungDatum odnětí uznání
es nicht zurückgegeben oder widerrufen wird.provozovatel letiště se osvědčení nevzdá nebo není zrušeno.
Eine solche Entscheidung wäre unwiderruflich.Toto rozhodnutí by bylo nezvratné.
Die Zollbehörden widerrufen vZTA-Entscheidungen,Celní orgány zruší rozhodnutí o ZISZ:
Die Garantie ist unwiderruflich, unbedingt und abrufbar.Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.
die Fluggenehmigung nicht zurückgegeben oder widerrufen wird,držitel povolení k letu se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena;
Die Verpflichtungen oder Garantien müssen unwiderruflich sein.Tyto povinnosti nebo záruky musí být neodvolatelné.