"Wette" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Wettesázka

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Unwetternepříznivé počasí
Hundewetternečas
Tauwetterobleva
Wetterverschlechterung unter Sichtwetterbedingungen.Zhoršení meteorologických podmínek pod VMC.
Wetteinsätze in Pferderennen Jahr NČástky vsazené na dostihové sázky rok N
Wetterbedingungen — alle LuftfahrzeugeMeteorologické podmínky – všechna letadla
Wetteinsätze bei Vor-Ort- und Online-Pferdewetten gesamtCelková částka vsazená na on-line a off-line dostihové sázky
Wetterdienste — Luftfahrzeugbeobachtungen und Meldungen im SprechfunkverkehrSlužby v oblasti meteorologie – Pozorování a hlášení z letadla hlasovým spojením
keine Wetterinformationen zur Verfügung stehen.nejsou k dispozici žádné meteorologické informace.
C. Zuverlässigkeit der Wettermeldungseinrichtungen;spolehlivost zařízení hlásících stav počasí;
Die Messungen sind bei klarem Wetter durchzuführen.Měření se uskuteční za jasného dne.
beim Betrieb unter Sichtwetterbedingungen (VMC) bei Nachtpři provozu za meteorologických podmínek pro let za viditelnosti (VMC) v noci má:
Flug unter Instrumentenwetterbedingungen mit künstlichen Mitteln.umělými prostředky lety v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC).
Standardbezeichnungen für Klima- und Wetterprognosen (CFStandardNamesValue)Standardní názvy v oblasti klimatu a předpovědí (CFStandardNamesValue)
Sichtwetterbedingungen, Sichtflugregeln, Sonderflüge nach Sichtflugregeln, InstrumentenflugregelnMeteorologické podmínky pro let za viditelnosti, pravidla pro let za viditelnosti, zvláštní lety VFR a pravidla pro let podle přístrojů