"Wettbewerb" auf Tschechisch


Wettbewerbsoutěž


Beispieltexte mit "Wettbewerb"

freier Wettbewerbvolná soutěž
internationaler Wettbewerbmezinárodní soutěž
Wettbewerb auf dem EU-MarktHospodářská soutěž na trhu EU
WETTBEWERB AUF DEM UNIONSMARKTHOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA TRHU UNIE
Wettbewerb im Markt für DerivateHospodářská soutěž na trhu s deriváty
Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche BestimmungenHospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení
Wettbewerb und staatliche Beihilfen Anwendung der Vorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Hospodářská soutěž a státní podpora Uplatňovat právní předpisy proti omezení hospodářské soutěže.
Wettbewerb und staatliche Beihilfen Verabschiedung von Rechtsvorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Hospodářská soutěž a státní podpory Přijmout právní předpisy proti omezení hospodářské soutěže.
Wettbewerb und staatliche Beihilfen Schaffung einer unabhängigen Wettbewerbsbehörde im Einklang mit den SAA-Anforderungen.Hospodářská soutěž a státní podpory V souladu s požadavky Dohody o stabilizaci a přidružení zřídit nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž.
Die Maßnahmen verfälschen deswegen den Wettbewerb.Opatření proto narušují hospodářskou soutěž.
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum WettbewerbJednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
Zwischen den Unionsherstellern herrscht ein ausreichender Wettbewerb.Mezi výrobci v EU existuje dostatečná hospodářská soutěž.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Artikel 47: Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum WettbewerbČlánek 47: Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum WettbewerbPoužití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži
Hintergrund: Öffnung des Glücks- und Gewinnspielsektors für den WettbewerbSouvislosti: otevření odvětví hazardních her hospodářské soutěži
Anwendung des Wettbewerbsrechts und der Rechtsvorschriften gegen den unlauteren WettbewerbUplatňování práva hospodářské soutěže a práva týkajícího se nekalé soutěže
den Wettbewerb nicht ausschließen; undnevylučují hospodářskou soutěž; a
Ist die Tätigkeit dem Wettbewerb ausgesetzt?Vystavení hospodářské soutěži
Angebotsseite: Wettbewerb bei Volumen und PreisNa straně nabídky: soutěž s ohledem na objem a cenu
den Wettbewerb auf dem Energiemarkt zu fördern;podporovat hospodářskou soutěž na energetickém trhu;
Unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte TätigkeitenČinnosti přímo vystavené hospodářské soutěži
Artikel 34: Unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte TätigkeitenČlánek 34: Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži
den fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern beeinträchtigen könnte,mohlo poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi dodavateli;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wettbewerbsfähigkeitkonkurenceschopnost
Wettbewerbsrechtsoutěžní právo
Wettbewerbsverbotkonkurenční doložka
Wettbewerbspolitiksoutěžní politika
Wettbewerbsbeschränkungomezování soutěže
Wettbewerbsfähigkeit der EWR-FlotteKonkurenceschopnost loďstva EHP
Bei nichtoffenen Wettbewerben:V případě užší soutěže:
Schaffung gleicher WettbewerbsbedingungenZavedení rovných podmínek hospodářské soutěže
Produktdifferenzierung und WettbewerbsintensitätDiferenciace výrobků a intenzita hospodářské soutěže
Verhinderung unverhältnismäßiger WettbewerbsverzerrungenZamezení neoprávněnému narušení hospodářské soutěže
Vermeidung unverhältnismäßiger WettbewerbsverfälschungenZamezení nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže
Wettbewerbswidrige Praktiken am UnionsmarktProtisoutěžní praktiky na trhu Unie
Wettbewerbsverzerrungen am chinesischen FinanzmarktNarušení čínského finančního trhu
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Wettbewerbsverzerrung und Beeinträchtigung des HandelsNarušení hospodářské soutěže a ovlivňování obchodu
Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teilnehmer.na soutěže o návrh s udílením cen nebo s platbami pro účastníky.
Wettbewerbsverzerrung und Auswirkungen auf den Handel zwischen MitgliedstaatenNarušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy
Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigung des Handels zwischen den VertragsparteienNarušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi smluvními stranami
Wettbewerbe, die im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags durchgeführt werden;na soutěže o návrh organizované jako součást zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby a
Artikel 50: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum WettbewerbČlánek 50: Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži
Bei einem nichtoffenen Wettbewerb:V případě užší soutěže o návrh:
Stellungnahme des zweiten WettbewerbersPřipomínky druhého konkurenta
Analyse der Wettbewerbs- und HandelsverzerrungenAnalýza narušení hospodářské soutěže a obchodu
In Wettbewerbsbekanntmachungen aufzuführende AngabenInformace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh
Innovative und wettbewerbsfähige PlattformtechnologienInovativní a konkurenceschopné platformové technologie
etwaige Wettbewerbsverzerrungen aufgrund des Forderungsverzichts;narušení hospodářské soutěže, jež by mohlo upuštění od inkasa pohledávky vyvolat;
Vermeidung ungebührlicher Wettbewerbsverzerrungen (Ausgleichsmaßnahmen)Zamezení přílišnému narušení hospodářské soutěže (kompenzační opatření)