"Wende" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Wendepřelom

Beispieltexte mit "Wende"

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wende Sie sich bitte an den HerstellerS případnými dalšími dotazy se můžete obracet na výrobce

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

verschwendenmarnit
Alu-Wendelschlauchhliníková spirálová hadice
verwendete Symbolepoužívané symboly
Einbau des WendeanzeigersInstalace ukazatele rychlosti otáčení
Aufgabe des WendeanzeigersÚčel ukazatelů rychlosti otáčení
Amtssprache des Verwenderlandesúřední jazyk země uživatele
Festlegung der Verwenderkategorien;označení kategorií uživatelů;
Argumentation der VerwenderindustriePřipomínky uživatelského odvětví
Wenden Sie sich an den Kundenservice und schalten Sie die Anlage ab.Obraťte se na zákaznický servis a zařízení vypněte.
Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn technische Probleme vorliegen.Jestliže se vyskytly technické problémy, obraťte se na zákaznický servis.
Wendet ein Unternehmen die Änderungen früher an, hat es dies anzugeben.Pokud účetní jednotka použije tyto změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.
Wendet ein Unternehmen diesen Standard früher an, hat es dies anzugeben.Pokud účetní jednotka uplatní tento standard pro dřívější období, je povinna tuto skutečnost zveřejnit.
Wendelröhren oder davon abgeleitete Röhren mit einer der folgenden Eigenschaften:elektronky s elektrodou ve tvaru šroubovice nebo jejich deriváty, které mají některou z dále uvedených charakteristik:
Wendet ein Unternehmen die Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies anzugeben.V případě, že účetní jednotka použije změny pro dřívější období, zveřejní tuto skutečnost.
Wendeschneidplatten für Werkzeuge, nicht gefasst, und ähnliche aus gesinterten Hartmetallen oder aus CermetsVýměnné destičky, tyčinky, hroty a podobné části nástrojů, nenamontované, z cermetů
Gehäuse umsetzen und wendenpřemístění a obrácení pouzdra
Gehäuse umsetzen und wendenPřemístění a obrácení pouzdra
Ausgangsparameter ist nicht verwendetVýstupní parametr není použit
Eingangsparameter ist nicht verwendetVstupní parametr není použit
Information über verwendete RezepturInformace o použité receptuře
Freigabe (soweit verwendet) ausschaltenVypněte uvolnění (používá-li se)
nicht brennbare Lösungsmittel verwendenpoužijte nehořlavá rozpouštědla