"Weile" auf Tschechisch


Weilechvíle

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

einstweilenprozatím
zuweilenobčas
B85P Bisweilen kann ein Unternehmen nur ein einziges Investment halten.B85P V některých případech může účetní jednotka držet pouze jedinou investici.
Mittlerweile unterliegen alle diese Unternehmen der üblichen Körperschaftsteuer.Společnosti nyní všechny podléhají běžné dani z příjmu právnických osob.
In Ländern mit winterlichem Klima wird zuweilen Streusalz zur Enteisung verwendet.V zemích s chladným klimatem se občas k rozmrazování používá sůl.
Bisweilen werden sie durch gesonderte Darlehens- oder Kreditvereinbarungen ergänzt.Někdy bývají doprovázeny samostatnými dohodami o půjčkách nebo úvěrech.
Maximale und minimale Grenze für die jeweile Fügeeinheit wurde eingefügt (beim Kompilieren)Byl doplněn maximální a minimální limit dané připojovací jednotky (při kompilaci)
Mittlerweile sind dem Konsortium über 60 unabhängige europäische Reflexionsgruppen beigetreten.Do konsorcia vstoupilo od jeho vzniku více než 60 evropských nezávislých analytických středisek.
Dieser Betrieb ist mittlerweile geräumt, und derzeit werden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt.Toto hospodářství bylo od té doby vyklizeno a v současné době probíhá čištění a desinfekce.