"Weichweizen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Weichweizenpšenice obecná

Beispieltexte mit "Weichweizen"

Weichweizen und SpelzPšenice obecná a špalda
Weichweizen des KN-Codes ex10019900;pšenice obecné kódu KN ex10019900;
Mehl von Weichweizen und SpelzMouka z pšenice obecné a špaldy
anderer Spelz, Weichweizen und MengkornOstatní špalda, obyčejná pšenice a sourež
anderer Spelz, Weichweizen und Mengkorn:ostatní špalda, pšenice obecná a sourež:
Spelz, Weichweizen und Mengkorn, nicht zur AussaatŠpalda, obyčejná pšenice a sourež, jiné než k setí
Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen und DinkelKrupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy
Angebote für den Ankauf von Weichweizen zum Festpreis im Rahmen der öffentlichen InterventionNabídky nákupu pšenice obecné za pevnou cenu v rámci veřejné intervence
Eingang der Mitteilung über Angebote für Weichweizen gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009Období pro oznámení nabídek pšenice obecné uvedené v čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 1272/2009

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

WEICHWEIZEN, zur AussaatPŠENICE obecná, osivo
Weichweizen, Gerste, Mais, MalzPšenice obecná, ječmen, kukuřice a slad
Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais;pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;
Weichweizen, Gerste, Mais, für die Fütterung bestimmte Erzeugnisse, MalzPšenice obecná, ječmen, kukuřice, produkty určené k výživě zvířat a slad
Weichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, MalzPšenice obecná, ječmen, kukuřice, krupice a krupička z pšenice tvrdé, oves a slad
weder Weichweizenmehl noch Weichweizengrieß enthaltend––– bereitet:neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné––– udle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:
für Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais vom 1. November bis zum 31. Mai,pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a kukuřice od 1. listopadu do 31. května;
wird die öffentliche Intervention für Weichweizen, Butter und Magermilchpulver eröffnet;se zahajuje pro pšenici obecnou, máslo a sušené odstředěné mléko;
Für Weichweizen, Butter und Magermilchpulver über die in Absatz 1 dieses Artikels genannten mengenmäßigen Beschränkungen hinaus undu pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka nad rámec množstevních omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku a
Ende der Frist, innerhalb deren die Kommission über die Angebote für Weichweizen entsprechend den jeweiligen Mitteilungen entscheiden mussKonec lhůty pro přijetí rozhodnutí Komise o nabídkách pšenice obecné po uvedených oznámeních