"Wanderung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Wanderungmigrace
Wanderungvandr

Beispieltexte mit "Wanderung"

innerstädtische Wanderungpohyb ve městě
grenzüberschreitende Wanderungpohraniční migrace
innergemeinschaftliche Wanderungmigrace ve Společenství
Wanderung zwischen den Städtenmigrace mezi městy
Wanderung aus beruflichen Gründenstěhování za prací

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wanderungsstrommigrační proud
Auswanderungemigrace
Einwanderungimigrace
Pendelwanderungkyvadlová migrace
Rückwanderungzpětná migrace
illegale Zuwanderungnelegální migrace
nicht die Gefahr der illegalen Einwanderung besteht;nepředstavuje riziko nedovoleného přistěhovalectví;
nationale und europäische Justizsysteme und Systeme der Einwanderungssteuerung.vnitrostátních a evropských soudních systémech a systémech imigrační správy.
In den letzten Jahren hat eine stärkere Zuwanderung das Arbeitskräfteangebot erhöht.V posledních letech přispěl k nabídce pracovních sil nárůst přistěhovalectví.
Durchführung der Strategie für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels.Provádět strategii boje proti nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému obchodování s lidmi.
ENTSCHLOSSEN, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um die illegale Einwanderung wirksamer zu bekämpfen,ROZHODNUTY upevnit vzájemnou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,
Der Mangel an Arbeitskräften ist weiterhin ein Problem, das jedoch durch die stärkere Zuwanderung gemildert wird.Problémem je i nadále nedostatek pracovních sil, i když se zmírňuje nárůstem přistěhovalectví.
Programme zur Entsendung und zum Austausch von Bediensteten wie Grenzschutz-, Einwanderungs- und Konsularbeamten zwischen den Mitgliedstaaten,programy pro dočasné přidělování a výměnu zaměstnanců mezi členskými státy. Jde např. o hraniční stráž, imigrační úředníky a konzulární úředníky,