"Vorschuss" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Vorschuss"

Vorschuss der Staatskassezáloha
Dieser Vorschuss wird in folgenden Tranchen gezahlt:Tato počáteční částka předběžného financování se vyplácí v těchto splátkách:
Vorschuss vollständig verrechnet werden.Počáteční předběžné financování by se mělo zcela vyúčtovat při uzavření programu.
Vorschuss nicht vollständig zurückgezahlt werden.Jestliže projekt neuspěje, záloha nemusí být splacena zcela.
Vorschuss sollte in jedem Jahr bei der Annahme der Rechnungslegung verrechnet werden.Roční předběžné financování by mělo být zúčtováno každý rok v rámci schválení účetní závěrky.
Vorschuss zahlbaren Erzeugungsbeihilfe:Pro hospodářský rok 2003/04 činí jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem:
Vorschuss wird ausschließlich für Zahlungen an Empfängereinrichtungen im Rahmen der Programmdurchführung verwendet.Předběžné financování lze použít pouze pro platby příjemcům při provádění operačního programu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zahlung des ersten VorschussesVyplácení počátečních předběžných plateb
Verrechnung des ersten VorschussesZúčtování počátečních předběžných plateb
Zahlung und Verbuchung des VorschussesVyplácení a zúčtování předběžných plateb
Der erste Vorschussbetrag wird in folgenden Tranchen gezahlt:Počáteční předběžná platba se provádí v těchto splátkách:
Modalitäten für die etwaige Wiederauffüllung des Vorschusses;postup případného doplnění zálohy;
Gegenstand und Höchstbetrag des ursprünglich zu gewährenden Vorschusses;účel a maximální výši počáteční zálohy, která může být poskytnuta;
vorschuss gezahlt wird,požadavek složit jistotu v případě vyplacení zálohy;