"Vorname" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
VornameJméno

Beispieltexte mit "Vorname"

Vorname und Nachname, sofern der Begünstigte eine natürliche Person ist;jméno a příjmení, pokud je příjemcem fyzická osoba,
Name und Vorname des Fahrers,příjmení a jméno řidiče,
Name, Vorname bzw. Firmenname:Příjmení a jméno stěžovatele nebo název společnosti
zum Gastgeber: Name, Vorname und Anschrift;ohledně zvoucí osoby: jméno, příjmení a adresu;
Vorname oder Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Hauptverpflichteten.Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vorname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )Jméno: (uveďte, pokud je v příslušném členském státě odlišné )
Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:
Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation: (8)Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace: (8)
bei Beginn der Benutzung des Schaublatts: seinen Namen und Vornamen,na počátku používání záznamového listu své příjmení a jméno;
Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (4)Jméno dalších stran (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (4)
Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (2) :Jméno (jména) věřitele (věřitelů) (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (2) :
Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (3) :Jméno (jména) dlužníka (dlužníků) (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (3) :