"Viehbestand" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Viehbestandhospodářská zvířata

Beispieltexte mit "Viehbestand"

Viehbestand (am Tag der Erhebung)Živočišná výroba (k rozhodnému dni zjišťování)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umstellung des Viehbestandspřemístění stáda
Indikator 4b Entwicklung des Viehbestands in Großvieheinheiten (GVE) in den Regionen in äußerster Randlage und ihren Mitgliedstaaten.Ukazatel 4b Vývoj hospodářských zvířat ve velkých dobytčích jednotkách (VDJ) v nejvzdálenějších regionech a jejich členských státech.