"Verwaltungskontrolle" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verwaltungskontrollesprávní kontrola

Beispieltexte mit "Verwaltungskontrolle"

Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung einer Verwaltungskontrolle unterzogen werden.Příslušné orgány zajistí, aby byly všechny žádosti o povolení odchylky předloženy ke správní kontrole.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verwaltungskontrollen und ärztliche UntersuchungenSprávní kontroly a lékařské prohlídky
finanzielle Informationen über die infolge von Verwaltungskontrollen oder Vor-Ort-Kontrollen (InVeKoS-Kontrollen) nicht gezahlten Beträge.finanční informace o částkách, které po správních kontrolách nebo kontrolách na místě nebyly zaplaceny (kontroly IACS).
Angaben umfassen Daten über die jährlichen Agrarinspektionen, Verwaltungskontrollen, Inspektionen im Rahmen von Cross-Compliance-Regelungen und Statistiken über Verstöße.Informace zahrnují údaje týkající se ročních inspekcí, správních kontrol, zemědělských inspekcí v rámci opatření podmíněnosti a statistické údaje týkající se porušení předpisů.