"Vertrieb" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Vertriebdistribuce
Vertriebprodej

Beispieltexte mit "Vertrieb"

selektiver Vertriebdohoda o selektivní distribuci
Vertrieb (Supermärkte, Großhändler, Einzelhändler, Bewirtungsbetriebe, Kantinen, Gaststätten),distributoři (velkododavatelé, velkoobchodníci, maloobchodní prodej, dodavatelé jídel na objednávku, jídelny, restaurace),
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Cílovou skupinou jsou inženýři, technici, techničtí redaktoři a také odborníci a vedoucí pracovníci z oddělení marketingu, odbytu a technické dokumentace.
Erprobung neuer, sektorübergreifender Unternehmenskonzepte für die Finanzierung, den Vertrieb und die Monetarisierung der geschaffenen Werke;testování nových meziodvětvových obchodních přístupů k financování, distribuci a zpeněžování tvorby;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vertriebsinfoodbytové informace
Vertriebskostendistribuční náklady
Alleinvertriebdohoda o výhradní distribuci
Vertriebshändlerdistributor
Vertriebsstufe Ort der Probenahme.Tkáň část analyzovaného produktu, např. tuk nebo sval.
Information über den WarenvertriebÚdaje o distribuci zboží
Feld 25: Information über den WarenvertriebKolonka 25: Údaje o distribuci zboží
Feld 17: Einzelheiten zur Warenabfertigung und Information über den WarenvertriebKolonka 17: Údaje o odbavení a distribuci zboží
Land, in dem die Erzeugnisse vertrieben werdenPotraviny uváděné na trh jako potraviny obsahující hovězí maso
Information über den Warenvertrieb Beschränkte VerarbeitungÚdaje o odbavení a distribuci zboží
Förderung neuer Vertriebswege, damit neue Geschäftsmodelle entstehen können.podpora nových způsobů distribuce, a tím možnosti vzniku nových obchodních modelů.
Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen VerwaltungsgebührenPříjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků
gemeinsamer Vertrieb, einschließlich einer gemeinsamen Verkaufsplattform oder gemeinsamen Beförderung;společnou distribuci, včetně společné prodejní platformy nebo společné přepravy,
dauerhafte Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen, Rechte der Volksgruppen und ihrer Angehörigen;udržitelné návraty a práva společenství a jejich členů,
Über die verschiedenen Sondertastarme und deren Einsatzgebiete informiert Sie unsere Vertriebsabteilung!O různých speciálních ramenech snímačů a oblastech jejich použití se informujte u našeho odbytového oddělení.