"Verstärker" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Verstärkerzesilovač

Beispieltexte mit "Verstärker"

mit eingebautem Verstärker und mit einem oder mehreren eingebauten LautsprechernS vestavěným zesilovačem a s jedním nebo několika zabudovanými reproduktory
Teile und Zubehör für Schwerhörigengeräte (ohne solche für Kopfhörer, Verstärker u. Ä.)Části, součásti a příslušenství pomůcek pro nedoslýchavé (kromě pro sluchadla, zesilovače apod.)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kraftmessverstärkerměřicí zesilovač síly
Messverstärkerměřicí zesilovač
Umschaltbarer Messverstärkerměřicí zesilovač s možností přepínání
Verstärker, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem GehäuseZesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod společným krytem
Messbereich bei umschaltbarem MessverstärkerRozsah měření při použití měřicího zesilovače s možností přepínání
Zwei Kontakte trennen die Treiberspannung der Ausgangsstufe im ServoverstärkerDvěma kontakty se odpojuje napětí budiče výstupního stupně v servozesilovači
der Servoverstärker ist betriebsbereit.servozesilovač je připraven k provozu.
Schaltschütz vom Servoverstärker getrennt.spínacím stykačem od servozesilovače.
Bildverstärkerröhren (andere als solche der ersten Generation),trubice zesilovače obrazu (jiné než první generace);
Legt den Messbereich fest (nur bei umschaltbarem Messserverstärker)Definuje rozsah měření (jen u měřicích zesilovačů s možností přepínání)
Es hat einen eingebauten Verstärker, um Kabelverlust auszugleichen.Má vestavěný zesilovač pro kompenzaci ztráty v kabelech.
Elektrische Tonfrequenzverstärker; elektrische TonverstärkereinrichtungenElektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
Elektrische Tonverstärkereinrichtungen (einschließlich öffentlicher Lautsprecheranlagen mit Mikrofon)Soupravy elektrických zesilovačů zvuku (včetně místního rozhlasu s mikrofonem a reproduktorem)