"Verspätung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verspätungzpoždění

Beispieltexte mit "Verspätung"

Bei der Aussetzung handelt die Kommission nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und berücksichtigt das Ausmaß der Verspätung.Komise přitom jedná v souladu se zásadou proporcionality a současně přihlíží k délce prodlení.
Jede Verspätung ist ordnungsgemäß zu begründen.Každé prodlení s odpovědí musí být řádně zdůvodněno.
Wird diese Frist nicht eingehalten, so wird die Finanzhilfe der Gemeinschaft je Monat Verspätung um 25 % gekürzt.Nebude-li tato lhůta dodržena, finanční příspěvek Společenství se snižuje o 25 % za každý měsíc zpoždění.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

voraussichtliche ATC-Streckenführungen und Verkehrsverspätungen;očekávané směrování a provozní zdržení ovlivněné službami řízení letového provozu (ATC);