"Vermarktungsnorm" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Vermarktungsnormtržní zvyklosti

Beispieltexte mit "Vermarktungsnorm"

zur Festlegung der Vermarktungsnorm für Wassermelonenkterým se stanoví obchodní norma pro melouny vodní
Die Vermarktungsnorm für Kiwis des KN-Codes 081050 ist im Anhang festgelegt.Obchodní norma pro kiwi kódu KN 081050 je uvedena v příloze.
Vermarktungsnorm für Kulturchampignons der Gattung Agaricus des KN-Codes 07095100 ist im Anhang festgelegt.Obchodní norma pro pěstované žampiony spadající pod kód KN 07095100 je uvedena v příloze.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vermarktungsnormen im Zusammenhang mit der Ein- und AusfuhrObchodní normy vztahující se na dovoz a vývoz
Vermarktungsnormen können für einen oder mehrere der folgenden Sektoren und für ein oder mehrere Erzeugnisse gelten:Obchodní normy lze použít na jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden a více těchto produktů:
Einhaltung der gemeinsamen VermarktungsnormenDodržování společných obchodních norem
Festlegung von gemeinsamen VermarktungsnormenStanovení společných obchodních norem
Sektor- oder erzeugnisspezifische vermarktungsnormenObchodní normy podle odvětví nebo produktů
Vorschriften zur Festlegung gemeinsamer VermarktungsnormenPravidla zavádějící společné obchodní normy
die Einhaltung der Vermarktungsnormen im Falle von Rücknahmen;dodržování obchodních norem v případě stažení z trhu;
Zu diesem Zweck sollten die bestehenden Vermarktungsnormen weiter gelten.Za tímto účelem by se měly nadále uplatňovat platné obchodní normy.
Vermarktungsnormen sollten horizontale Bestimmungen eingeführt werden.Pro obchodní normy by měly být stanoveny horizontální právní předpisy.