"Verlag" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verlagnakladatelství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

VerlagswesenNakladatelstv
Verlagswesenvydávání
Unternehmensverlagerungpřemístění podniku
Verlagerungpřesun průmyslu do zahraničí
Warum wird der Standort verlagert?Proč dochází k přemístění?
Druckerei-, Verlags- und Mediengewerbevydavatelské a tiskařské činnosti
Beihilfemaßnahmen für das Verlagswesen [20];Opatření podpory ve prospěch vydavatelského průmyslu [20].
Bei gedruckten Dokumenten Angabe des Verlags, Ausgabeort und -jahr.V případě tiskovin uveďte jméno vydavatele, místo a rok vydání.
Finanzielle Maßnahmen in Bezug auf indirekte Verlagerung von CO2-EmissionenFinanční opatření týkající se nepřímého úniku uhlíku
verlagert und dort durch einen Standardknoten ausgeführtpak se rozhodování přesouvá do systému pásových dopravníků, kde jsou realizována standardním uzlem
Verlagerung einer Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb des Programmgebiets;zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast;