"Verkaufspreis" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Verkaufspreisprodejní cena

Beispieltexte mit "Verkaufspreis"

Durchschnittlicher Verkaufspreis cif in EUR/kgPrůměrná prodejní cena (CIF)/kg (EUR)
Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit — freier MarktPrůměrná jednotková prodejní cena na volném trhu
Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit — EigenbedarfsmarktPrůměrná jednotková prodejní cena na závislém trhu
Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit auf dem Unionsmarkt (EUR/m2)Průměrná prodejní jednotková cena na trhu Unie (EUR/m2)
Zigarren und Zigarillos mit einem Verkaufspreis von mehr als 10 EUR/StückDoutníky a doutníčky, jejichž prodejní cena překračuje 10 EUR za doutník či doutníček
Verkaufspreis von mehr als 200 EUR/StückVýrobky z olověného křišťálového skla, jejichž cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt
Verkaufspreis (in Euro/Tonne)Průměrná cena v EU při prodeji odběratelům, kteří nejsou ve spojení (v EUR/t)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verkaufspreise je EinheitJednotkové prodejní ceny
Verkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussenProdejní ceny a činitele ovlivňující ceny na domácím trhu
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonnePrůměrné prodejní ceny za tunu
Durchschnittliche Verkaufspreise in der EUPrůměrná prodejní cena v EU
Durchschnittliche Verkaufspreise in der UnionPrůměrné prodejní ceny v Unii
Beihilfe an Dexia aufgrund des Verkaufspreises für DMAPodpora pro společnost Dexia vyplývající z prodejní ceny společnosti DMA
Module — durchschnittliche Verkaufspreise in der UnionModuly – průměrné prodejní ceny v Unii
Zellen — durchschnittliche Verkaufspreise in der UnionČlánky – průměrné prodejní ceny v Unii
Durchschnittliche Verkaufspreise in der Union auf dem freien MarktPrůměrné prodejní ceny na volném trhu v Unii